PORTFOLIO

THERAPEUTIC GROUP MEETINGS  with photo shooting

THERAPEUTIC GROUP MEETINGS with photo shooting

PHOTO TOUR to Kamianets-Podilskiy 

PHOTO TOUR to Shenborn Palace, Zakarpattia